Predstavitev geometrijskih teles na spletu

Katarina Pavlakovič, Tina Plut, Tihomir Tomašič
Mentor: Vincenc Petruna

GIMNAZIJA CRNOMELJ