Strokovne ekskurzije

GIMNAZIJA
 
Letnik
predmet
vsebina
termin
zadolžitev
1. glasba,likovni, 
telovadba,slovenščina
S.J.:knjižnično-informacijska znanja; kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi); 
Š.V.:plavanje-Čatež; pohod-Debela peč ali Kozice; 
G.:12 ur pouka+opera; 
L.:razstave,pogovor s slikarjem, Stična
S.J.:oktober,maj; 
Š.V.:jan-feb;sep-okt; 
G.:/; 
L.:sep,mar
S.J.: M. Trifkovič, M. Kure, E. Prus; 
Š.V.:V.Adlešič,B.Šikonja; 
G.:J. Ilenič 
L.:G. Popovič
2. slovenski jezik, 
telovadba 
S.J.:kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi); 
Š.V.:dvodnevna tura-Krnsko jezero; 
 
S.J.:/ 
Š.V.:sep. 
 
S.J.:M. Kure, E. Prus; 
Š.V.:B. Adlešič; 
 
3. telovadba,slovenščina S.J.:Kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi) 
Š.V.:Cerkno(smučanje,plavanje
S.J.:/ 
Š.V.:januar
S.J.:M.Kure,E.Prus 
Š.V.:B.Adlešič
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
 
1. letnik pohod; kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi);
2. letnik plavanje ali pohod; gledališka in dve filmski predstavi; 
3. letnik kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi)pohod ali plavanje;ETA,TOMOS,LAMA,LIV;DANFOSS,ZZZZS,OBRTNI SEJEM,ROGAŠKA SLATINA; 
4. letnik kulturno-umetniške vsebine(gledališka predstava, 2 filmski predstavi);plavanje ali pohod;NUK,OBRTNI SEJEM CELJE,LUKA KOPER,DROGA P.;

Stran popravil: Miha Zupančič