Srednja šola Črnomelj
 Nina Petruna, Tihomir Tomašič
Mentor: Vincenc Petruna
Uporaba programa Cabri Geometre v srednji šoli
raziskovalna naloga za Gibanje Znanost mladini
MATEMATIKA:
Primer 1- Zrcaljenje točk v koordinatnem sistemu
Primer 2- Zrcaljenje čez premico
Primer 3- Zrcaljenje čez točko
Primer 4- Vzporedni premik
Primer 5- Središčni razteg
Primer 6- Vrtenje
Primer 7- Pravokotna projekcija
Primer 8- Podobnost trikotnikov
Primer 9- Enakostranični trikotnik
Primer 10- Eulerjeva premica
Primer 11- Pitagorov izrek
Primer 12- Notranji koti trikotnika
Primer 13- Kvadrat
Primer 14- Trapez
Primer 15- Tetivni štirikotnik
Primer 16- Središčni in obodni kot
 
Primer 17- Kot nad polkrogom
Primer 18- Tangenta na krožnico
Primer 19- Trikotniku včrtana in očrtana krožnica
Primer 20- Sinus in kosinus 
Primer 21- Tangens in kotangens
Primer 22- Elipsa
Primer 23- Parabola
Primer 24- Hiperbola
Primer 25- Kocka
FIZIKA:
Primer 26- Odbojni zakon
Primer 27- Lom na planparalelni plošči
Primer 28- Konkavno zrcalo
Primer 29- Konveksno zrcalo
Primer 30- Razpršilna leča
Primer 31- Zbiralna leča
Primer 32- Kavstika