DAMELJ
 

   Geografske značilnosti

   Preseljevanje

   Damelj danes

   Cerkev sv. Mihaele

   Običaji in navade

         Zračni posnetek Damlja

Stran je napisana po knjigi:

Fortun, J.(1997). Kronika vasi Damelj in okolice. Turistično društvo Damelj

                                                                                                   Tina Papež 2.aG