GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI BELE KRAJINE

Razlage o izvoru imena Bela krajina so zelo različne. Morda je ime povezano s prevladujočo belino apnenca, ki daje osnovni pečat kamnitemu kraškemu površju. Pokrajina se lahko imenuje tako tudi po značilnih belih brezah, ki prevladujejo v belokranjskih steljnikih. Nekateri pa povezujejo njeno ime z belino belokranjske narodne noše. Tako razlago nam ponuja tudi dolenjski pripovednik Janez Trdina (1830-1905): "Kranjci živijo onstran Gorjancev, od ostalih pa se ločijo po beli noši." "Bela Kranjska" se je kasneje preimenovala v Belo krajino.

LEGA BELE KRAJINE
STATISTIČNI PODATKI
KAMNINE, POVRŠJE IN VODE
PODNEBJE, PRST IN RASTJE
NASELJA IN PREBIVALSTVO


Dolina Kolpe pri Vinici(Marjan Krušič: Slovenija-turistični vodnik;Mladinska knjiga; Ljubljana 1995)