PODZEMELJ

V Beli krajini se ob cesti Metlika - Èrnomelj razprostira naselje imenovano Podzemelj. To je srednje velika vas, ki je od najbližjega mesta - Metlike oddaljena 6 km. Leži na meji z Republiko Hrvaško in sicer jo od nje loèi reka Kolpa. Gruèasta vas na položnem južnem in zahodnem poboèju Kuèarja (220 m) je od Kolpe oddaljena 0,5 km in je zaradi osrednje prometne lege, kjer se razhajajo ceste proti Metliki, Gradacu in Gribljam, naravno središèe širše pokrajine.
Vas ima pomembno vlogo v metliški obèini, saj se tu nahaja ena izmed treh osnovnih šol v obèini, tu deluje gasilsko društvo, vas ima svojo župnijsko in krajevno skupnost, tukaj deluje nogometni klub Kolpa, ki se v Sloveniji vse bolj uveljavlja,...
 
 
 

Šolstvo
Verovanja
Šport
Kuèar -arheološko nahajališèe
Turizem
Skladatelj Matija Tomc

Stran pripravila Mateja Bajuk, 2.aG
marec, 2001