Kolpa
-O Kolpi
-Kopališča
-Lokacija
-Mlini na reki Kolpi
-Gostinsko_turistične ponudbe
Viri
Marko Šikonja, 2000