Kraška učna pot od Lebice do Krupe


KRAŠKA UČNA POT

   Legenda:
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7  
vodna kraška jama Lebica
cerkev sv. Mihaela 
spominsko obeležje 
kužno znamenje 
stezine  vrtača Vodenica
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14  
koliševa Medvedarica  prazgodovinsko naselje Moverna vas 
kraška jama Judovska hiša
cerkev Žalostne Matere božje 
lokacija gradu Krupa
 Potek učne poti 
info. točka 
parkirišče 
zavarovano območje
 
 

                           

Za celotno pot porabimo 4 ure. Priporočamo pa poti:
1. Tri roke - jama Lebica - kužno znamenje - Malikovec - Tri roke (1,5 ure)
2. Stranska vas - izvir Krupe - cerkev sv. Mihaela - Malikovec - Vodenica - cerkev sv. Trojice -     Medvednica - Trojica - Vodenica - Stranska vas (2 uri)
3. Tri roke - Lebica - cerkev sv. Mihaela - Malikovec - Vodenica - cerkev sv. Trojice -     Medvednica - izvir Krupe - Judovska hiša - lokacija gradu Krupa - Medvednica - cerkev sv.     Trojice - Tri roke (4 ure - celotna pot)

Vir: Brošura o Kraški učni poti

Avtor strani: Janez Štefanič