Vinogradništvo << Bela krajina

vinorodni okoliš | vina | vinarski center | prireditve | trtne bolezni | literatura

IN VINO VERITAS” (v vinu je resnica)

Belokranjci smo najbolj ponosni na našo kulturo in naše vino. Velikokrat se prepletata in ustvarita podobo s kakršno se tudi želimo predstaviti svetu. V Beli krajini vzgajamo veliko vrst vina, ki jih lahko najdemo po vsej Sloveniji in svetu, vendar se naše območje razlikuje od drugih.

Tla sestavljena pretežno iz lapornih glinencev in prhlice, z nekaj organskimi primesmi (proizvodi razpada krednih in jurnih apnencev).

Društvo vinogradnikov Bele krajine je bilo do leta 1996 edino društvo v Sloveniji, ki je zajemalo tri občine: Črnomelj, Metlika in Semič. 1996-tega leta je občina Črnomelj izstopila in ustanovila svoje Društvo vinogradnikov Črnomelj.

Leta 1995, ko so še vse tri občine sestavljale Društvo vinogradnikov Bele Krajine, je štelo društvo 420 članov. Danes pa je v občinah Črnomelj in Semič že več kot 1050 vinogradnikov, od katerih se skoraj polovica ukvarja še s kmetijstvom. Skupaj pokrivajo obe občini 190 ha vinogradov (90 ha Črnomelj in 100 ha Semič).

Belokranjska vinarsko turistična cesta

Vse tri občine skupaj sodelujejo pri projektu Belokranjske vinske turistične ceste. S tem projektom je država kmalu po osamosvojitvi hotela raziskati in zaščititi arheološko dediščino, kulturo in zgodovino Bele krajine. Cesta se razteza od Drašičev, preko Vinomera, Semiške gore, Dobličke gore, od Tanče gore proti Adlešičem, Vinici do Hrvaške. Ob vinski cesti se razpirajo vinorodne gorice, zidanice, kmetije, arheološke zanimivosti in kulturni spomeniki. Vinska cesta je veliko pripomogla pri razvoju turizma in k slovesu belokranjskih vin.

klet.jpg (11260 bytes)
Metliška klet zgrajena v Metliki 1958

avtor: Darjan Zlobec
mentor: Vincenc Petruna