NOVO, NOVO, NOVO

URADNA STRAN ŠOLE JE NA TEJ POVEZAVI

Torej kliknite na zgornjo povezavo in poglejte.

 

 

 

 

 

To tu pa je ljubiteljska zadeva, ki pa se že nekaj časa ne obnavlja več.

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV

NAZIV ŠOLE

ZVONEC SE OGLAŠA

ORGANI ŠOLE IN PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV

 

PREDSTAVITEV

Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota je ustanovil Okrajni ljudski odbor Murska Sobota 22. 07. 1960.

 1961. leta je prenesel ustanoviteljske pravice na občinski ljudski odbor. Ime šole je bilo Šola za zdravstvene delavce II. stopnje s sedežem v Murski Soboti.

Šola ni imela lastnih prostorov, zato je gostovala v stavbi ekonomske šole in šolskega centra za blagovni promet.

1962. leta je dobila svoje prostore na Trstenjakovi ulici v Murski Soboti.

01. 01. 0971 se je preimenovala v Zdravstveno šolo Murska Sobota in 1983. leta v Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota.

Leta 1973 se je šola preselila v nove prostore v Rakičan, kjer smo še danes.

 

 

 NAZIV ŠOLE

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota              

Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan

9000 Murska  Sobota

TELEFONI:                 - tajništvo                     (02) 521-1450 ali 537-1690

                                   - računovodstvo           (02) 537-1695

                                   - zbornica                    (02) 537-1694

TELEFAKS:                (02) 537-1691

 

 

 

 

ZVONEC SE OGLASI

DOPOLDAN                                                             POPOLDAN

1. ura               7.00  -   7.45                                      1. ura   13.15   -   14.00

2. ura               7.50  -   8.35                                      2. ura   14.05   -   14.50

3. ura               8.40  -   9.25                                      3. ura   14.55   -   15.40

4. ura               9.30  - 10.15   *                                 4. ura   15.45   -   16.30

5. ura             10.45  - 11.30                                      5. ura   16.35   -   17.20

6. ura             11.35  - 12.20                                      6. ura   17.25   -   18.10         

7. ura             12.25  - 13.10

*Glavni odmor je od 10.15 do 10.45.

 

 

 

ORGANI ŠOLE IN PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV

 

                                    RAVNATELJICA

                                    Zlatka LEBAR

  

SVET ŠOLE sestavljajo:                                             SVET STARŠEV sestavljajo:

 

-         2 predstavnika ustanovitelja                                   - 18 staršev

-         2 predstavnika staršev                                           (po en predstavnik oddelka)

-         2 predstavnika dijakov

-         5 predstavnikov delavcev šole

  

PREDSEDNIK SVETA ŠOLE:              PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:

 Franc Duh                                                 Nada Rous

 

 UČITELJSKI ZBOR                              ŠOLSKA PSIHOLOGINJA

- strokovni aktivi                                        Mateja Jakšič

 

TAJNICA                                               KNJIŽNIČARKA IN SKRBNICA UČBENIŠKEGA SKLADA

 Blanka  Zadravec                                    Judita Kalamar

 

 

RAČUNOVODKINJA                       ČIŠČENJE ŠOLE

Lidija Kuzma                                        Dušan Novak

                                                            Bernarda Špilak

                                                            Marija Vogrin

VZDRŽEVALEC OPREME                                    

Drago Vaupotič

 

 

HIŠNIK                                            PRIPRAVA HLADNIH OBROKOV

Matej Gruškovnjak                            Gostišče Letališče Bernarda Bagari