Šolska publikacija


Šolsko leto 2004/2005

 

Srednja kmetijska šola Maribor

Uredila : Polona Papež, lektorirala : Metka Pukšic, spletna postavitev : Anton Krajnc