P O P R A V N I  IN  PREDMETNI  I Z P I T I

                                 Zimski rok 2005

 

Razpored izpitov in imenovanje komisij :

 

 

USTNO

 

 

Dne

Dan v tednu

Predmet

Št. kand.

Komisije –imenovanje

Rezervni član komisije

26. 1.

SREDA

KEM

9.40

1

L. Oblak – izpraševalka

T. Đurasovič – članica

K. Perko – predsednica

M. Alešovec

27. 1.

ČETRTEK

VRT

12.30

1

H. Slivnjak R. – izpraševalka

S. Gračner – član

K. Šket – predsednica

T. Čeplak

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ravnatelj:

                                                                                              Anton KRAJNC, univ. dipl. ing.