2000 MARIBOR, Vrbanska c. 30

 

Št.:    438/05

Dne:   10. 8. 2005

 

 

P O P R A V N I   IN   P R E D M E T N I   I Z P I T I

Jesenski rok 2005

 

 

Razpored izpitov in imenovanje komisij:

 

 

PISNO

 

Dne

Dan v tednu

Predmet

Nadzor

Rezerva

Prostor

18 .8.

ČETRTEK

MAT    9.00

M. Alešovec

K. Šket

POL 240

19. 8.

PETEK

ANG   9.00

B. Damjan

T. Čeplak

POL 240

 

 

USTNO

 

Dne

Dan v tednu

Predmet

Komisije

Rezervni član komisije

22. 8.

PONEDELJEK

KEM

9.00

L. Oblak – izpraševalka

T. Đurasovič – članica

D. Jakopin – predsednik

 

S. Reher

 

 

SIV

9.00

A. Podjavoršek – izpraševalec

S. Podlesnik – članica

J. Ročenovič – predsednica

 

K. Perko

23. 8.

TOREK

MAT

9.00

T. Čeplak/R. Šuman – izpraš., član

R. Šuman/T. Čeplak – član, izpraš.

H. Slivnjak Ramuta – predsednica

 

C. Krepfl

24. 8.

SREDA

ANG

9.00

A. Veber – izpraševalka

N. Pukšič – članica

K. Šket – predsednica

 

L. Oblak

25. 8.

ČETRTEK

VRO

9.00

A. Podjavoršek – izpraševalec

Silva Podlesnik – članica

K. Perko – predsednica

 

B. Karneža

 

 

KRV

9.00

H. Slivnjak Ramuta – izpraševalka

S. Gračner – član

M. Bučar Kolmanič – predsednica

 

B. Vogrinc

 

 

 

V. d. ravnatelja:

                                                                           Anton KRAJNC, univ. dipl. inž.