Oddelki Učitelji Učilnice
1a - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
1a - NARAVOVARSTVENI TEHNIK
1b - VETERINARSKI TEHNIK
1c - VETERINARSKI TEHNIK
1d - VETERINARSKI TEHNIK
1e - CVETLIČAR
1e - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
1f - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
2a - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
2a - NARAVOVARSTVENI TEHNIK
2b - VETERINARSKI TEHNIK
2c - VETERINARSKI TEHNIK
2d - VETERINARSKI TEHNIK
2e - CVETLIČAR
2e - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
2f - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
3a - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
3b - NARAVOVARSTVENI TEHNIK
3c - VETERINARSKI TEHNIK
3d - VETERINARSKI TEHNIK
3e - CVETLIČAR
3e - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
3f - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
4a - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
4a - NARAVOVARSTVENI TEHNIK
4b - VETERINARSKI TEHNIK
4c - VETERINARSKI TEHNIK
1a PTI - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK PTI
2a PTI - KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK PTI
BEDENIK Milka
BUČAR KOLMANIČ Marija
CAJZEK Milena
ČANČER Roman
DAMJAN Božidar
DOLINAR PAULIČ Kristina
ĐURASOVIĆ Tatjana
GOGER Ines
GRAČNER Andreja
GRAČNER Simon
HAFNER Erna
JAKOPIN Drago
JAMŠEK Peter
KAJBA MORI Barbara
KLOBASA Nina
KOSTREVC Andrej
KRAJNC Anton
LAMPRET Boštjan
MAČEK Bojan
MATJAŠIČ Tanja
MIKOLIČ Uroš
OBLAK Lea
PERKO Klementina
PIRNAT Vesna
PODJAVORŠEK Andrej
PUKŠIČ Nataša
REHER Srečko
ROČENOVIČ Jasmina
RUBIN BRAČKO Monika
SANTIN REGVAT Nives
SLIVNJAK RAMUTA Helena
ŠUMAN Romana
TISNIKAR Petra
TOPLAK Andrej
TRAMŠEK Tomaž
VOGRINC Bernard
VRATANAR Bogdana
ZIHERL SAJKO Jolanda
učilnica 1
učilnica 2
učilnica 3
učilnica 4
učilnica 5
učilnica 6
učilnica 7
učilnica 8
učilnica 9
učilnica 10
učilnica 11
učilnica 12
učilnica 13
učilnica 14
učilnica 15
učilnica 16
učilnica 17
učilnica 18
učilnica 19
učilnica 20
učilnica 21
učilnica 22
učilnica 23
telovadnica 1
telovadnica 2
telovadnica 3