Projekt PHARE – PRIDELAVA KAKOVOSTNIH SADNIH ŽGANJ

 

Srednja kmetijska šola Maribor kot nosilec projekta je skupaj s partnerjem iz Avstrije, Štajersko deželno kmetijsko gozdarsko zbornico iz Gradca na razpisu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj v okviru Programa PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2002, sklad za male projekte, pridobila sredstva za projekt z naslovom Pridelava kakovostnih sadnih žganj.

 

Namen projekta je omogočiti povezovanje in izobraževanje pridelovalcev in strokovnjakov na lokalni ravni v Sloveniji ter čezmejno sodelovanje z ljudmi na avstrijski strani na področju pridelave sadnih žganj. S projektom želimo vzpostaviti mednarodno sodelovanje pri pripravi in izvedbi strokovnih srečanj, ekskurzij in delavnic.

 

V okviru projekta bomo na Srednji kmetijski šoli Maribor skupaj z avstrijskim partnerjem organizirali izobraževanje na področju pridelave sadnih destilatov, kjer bodo slušatelji seznanjeni s potrebnimi teoretičnimi znanji, poleg tega pa bodo vključeni v praktično usposabljanje. Z izvedbo predavanj in tematskih delavnic bomo seznanili udeležence izobraževanja s sodobno tehnologijo, tehnološkimi postopki in opremo za pridelavo sadnih destilatov ter organizirali strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Štajersko.  Z načrtovanimi aktivnostmi želimo povečati poklicno usposobljenost pridelovalcev, pospeševati dopolnilno dejavnost in ohranjati tradicijo pridelave sadnih žganj.

 

 

Vodja projekta:  dr. Andrej PODJAVORŠEK