Vlada RS je 26. julija 2005 sprejela sklep o preimenovanju Srednje kmetijske šole Maribor v Biotehniško šolo Maribor, pripojila pa se ji Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, ki je v šestdesetih letih nastala iz takratne kmetijske šole v Mariboru. Tako sta obe šoli naslednici sadjarsko vinarske šole, ki je bila ustanovljena v Mariboru davnega leta 1872. Biotehniška šola Maribor tako nadaljuje več kot 133-letno tradicijo kmetijske šole pod Kalvarijo in je najstarejša kmetijska šola v Sloveniji.

 

V šolskem letu 2005/06 je vpisanih 362 dijakov v programih kmetijskega tehnika, vrtnarskega tehnika, veterinarskega tehnika, vrtnarja, kmetovalca, kmetijskega mehanika, kmetijsko podjetniškega tehnika in vrtnarskega tehnika (3+2).

 

V pripravi je nova spletna strani, ki bo kmalu na voljo. Vsem dijakom pa v tem združenem šolskem letu želim uspešno delo in dobro počutje v »novi« šoli.

 

                                                                                                                     

Anton KRAJNC, v.d. ravnatelja BTŠ