Učiteljski zbor (2006/07)
Za boljše prepoznavanje oseb pokažite z miško na osebo

Ana Godec Marina Strnad Staša Glavič Franci Pajk Dragica Šteh Simona Sašek Franci Grlica Simon Bregar Matko Peteh Milan Jevnikar Jožica Lampret Maja Zajc Kalar Andrej Svete Mojca Saje Kušar Jelka Grabljevec Jože Žlahtič Nada Požun Kante Velentina Tehovnik Marija Majzelj Oven Mojca Starešinič Sonja Trontelj Igor Rajner Breda Kramar Peter Kutnar Tone Brčan Sergej Faletič Vida Hočevar Irena Mori Boris Osolnik Leon Vujasin Petra Marcina Darko Pandur Igor Gruden Marjeta Godec Šlajpah Tatjana Muhič Dunja Kaluža Marko Tomažič Alenka Hočevar Mira Mikec Nada Radoš Vesna Celarc Dragica Volf Maruša Potokar Jože Nosan Dragica Eržen Martra Fister Ana Milevoj Alenka Grgur Marina Podržaj Jerica Glavan Mateja Jan Lidija Butina Jožica Strmole Kristina Hočevar Marjan Gorišek Edo Vrenčur