Učiteljski zbor (2005/06)
Za boljše prepoznavanje oseb pokažite z miško na osebo

Jože Nosan Aleš Jelen Simon Bregar Edo Vrenčur Darko Pandur Franci Pajk Jerica Glavan Marina Strnad Staša Glavič Nada Požun Tanja Dobre Simona Sašek Jelka Grabljevec Maja Zajc Kalar Milan Jevnikar, ravnatelj Jožica Lampret Breda Kramar Marija Mencin Petra Marcina Franci Grlica Sandra Oršić Marko Tomažič Marjeta Glavan Ana Dovžan Troha Dragica Volf Marjeta Godec Šlajpah Nada Radoš Mira Mikec Vesna Celarc Sonja Trontelj Igor Rajner Jožica Strmole Dragica Eržen Vida Hočevar Marta Fister Alenka Hočevar Andrej Svete Marija Majzelj Oven Alenka Grgur Irena Mori Tatjana Muhič Gregor Ficko Matko Peteh Sergej Faletič Marjan Gorišek Boris Osolnik Majda Simonič Maruša Potokar Jana Kastrevc Anja Šmajdek Marina Podržaj