Ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča
Milan JEVNIKAR, prof.