SEZNAM DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2008/09

 

Strokovni delavci

Ime

Priimek

Poklic

Naziv

Anton

Brčan

univ. dipl. ekonomist

svetovalec

Simon

Bregar

prof. športne vzgoje

svetovalec

Lidija

Butina

prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.

mentorica

Vesna

Celarc

prof. slovenščine in srbohrvaščine

svetovalka

mag. Ana

Dovžan Troha

mag. znanosti, prof. nem in univ. dipl. lit. komp.,

-

Dragica

Eržen

višja upravna delavka

svetovalka

Marta

Fister

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Jerica

Glavan

univ. dipl. angl. in hrvat., srb. in maked.

mentorica

Staša

Glavič

prof. francoščine in nemščine

svetovalka

Ana

Godec

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Marjan

Gorišek

prof. sociologije in filozofije

svetovalec

Jelka

Grabljevec

laborantka za bio., kem., pozn. blaga

-

Alenka

Grgur

prof. zgodovine in um. zgod.

svetovalka

Franci

Grlica

prof. geografije in sociologije

svetovalec

Igor

Gruden

univ. dipl. ekonomist

mentor

Alenka

Hočevar

dipl. ekonomistka

mentorica

Vida

Hočevar

prof. zgodovine in sociologije

mentorica

Mateja

Jan

prof. matematike in fizike

mentorica

Milan

Jevnikar

prof. matematike

svetnik

Dunja

Kaluža

prof. slovenščine in filozofije

-

Breda

Kramar

prof. slovenščine in prim. knjiž.

svetovalka

Peter

Kutnar

laborant za fiziko

-

Jožica

Lampret

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

svetnica

Marija

Majzelj-Oven

prof. nemščine in pr. uč. slovenščine

svetovalka

Petra

Marcina

prof. športne vzgoje

svetovalka

Marija

Mencin

predmetna uč. matematike in fiz.

mentorica

Ljubomira

Mikec

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Irena

Mori

prof. angleščine in ruščine

mentorica

Jože

Nosan

univ. dipl. teolog – knjižničar

-

dr. Boris

Osolnik

dr. kmetijskih znanosti

svetovalec

Franci

Pajk

prof. športne vzgoje

svetovalec

Darko

Pandur

univ. dipl. inž. lesarstva

svetovalec

Matko

Peteh

univ. dipl. inž. matematike

mentor

Maruša

Potokar

prof. fizike

svetovalka

Nada

Požun-Kante

prof. biologije

mentorica

Bernarda

Radoš

prof. matematike

svetovalka

Igor

Rajner

prof. nemščine

-

Mojca

Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka

mentorica

Simona

Sašek

prof. angleščine in latinščine

mentorica

Majda

Simonič

prof. slovenščine in prim. knjiž.

mentorica

Jožica

Strmole

univ. dipl. ekonomistka

mentorica

Marija

Strnad

prof. športne vzgoje

svetnica

Andrej

Svete

prof. zgodovine in sociologije

mentor

Marjeta

Šlajpah-Godec

univ. dipl. psihologinja

svetovalka

Anamarija

Šmajdek

akademska kiparka

mentorica

Dragica

Šteh

prof. matematike

mentorica

Tomaž

Šteh

prof. angleščine

-

Valentina

Tehovnik

prof. glasbe

-

Marko

Tomažič

univ. dipl. inž. kemije

mentor

Sonja

Trontelj

prof. angleščine in španščine

mentorica

Bernardka

Uratnik

prof. matematike

mentorica

Dragica

Volf Stariha

prof. geografije in sociologije

mentorica

Marjeta

Vozel-Verbič

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Edo

Vrenčur

prof. športne vzgoje

svetovalec

Maja

Zajc-Kalar

prof. angleškega in nemškega j.

svetovalka

Jasmina

Žilič

prof. nemščine

mentorica

Jožef

Žlahtič

prof. filozofije in sociologije

-

       

Tehnični sodelavci

Ime

Priimek

Poklic, delo ki ga opravlja

 

Milan

Čož

strojni ključavničar / hišnik,

 

Tončka

Drobnič

trgovka / pomočnica v kuhinji

 

Jožica

Grum

kuharica

 

Bojana

Hauptman

gim.maturantka / referentka v rač.

 

Tončka

Lesjak

gim.maturantka /informatorka čistilka

 

Anica

Medved

čistilka

 

Jožica

Možina

čistilka

 

Vida

Ostanek

kuharica

 

Marija

Podržaj

poslovna sekretarka

 

Milena

Praznik

pomočnica v kuhinji

 

Marija

Skebe

čistilka

 

Mateja

Sorčič

gim.maturantka / računovodja

 

Vida

Štrus

kuharica

 

Snežana

Topalovič

čistilka

 

Sonja

Umbergar

čistilka

 

Vesna

Zaletelj

ekonomska tehtnica / računovodja