Ime in priimek Poklic Naziv
Ravnatelj:
Milan Jevnikar prof. matematike svetnik
Pomočnica ravnatelja:
Marija Strnad prof. športne vzgoje svetnica
Slovenski jezik in slovenščina
Lidija Butina prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak. mentorica
Vesna Celarc prof. slovenščine in srbohrvaščine svetovalka
Kristina Hočevar prof. slovenščine -
Dunja Kaluža prof. slovenščine in filozofije -
Breda Kramar prof. slovenščine in prim. knjiž. svetovalka
Majda Simonič prof. slovenščine in prim. knjiž. mentorica
Tuji jezik    
Staša Glavič prof. francoščine in nemščine svetovalka
Marija Majzelj-Oven prof. nemščine in pr. uč. slovenščine svetovalka
Jasmina Žilič prof. nemščine mentorica
Ana Dovžan Troha prof. nemščine in univ. dipl. liter. komparativ. -
Mojca Starešinič univ. dipl. nem. in ped. -
Igor Rajner prof. nemščine -
Maja Zajc-Kalar prof. angleškega in nemškega j. svetovalka
Irena Mori prof. angleščine in ruščine mentorica
Mojca Saje Kuša r univ. dipl. hispanistka in anglistka mentorica
Sonja Trontelj prof. angleščine in španščine mentorica
Simona Sašek prof. angleščine in latinščine mentorica
Jerica Glavan univ. dipl. anglistka in hrvat., srb. in maked. mentorica
Matematika
Bernarda Radoš prof. matematike svetovalka
Matko Peteh univ. dipl. inž. matematike mentor
Dragica Šteh prof. matematike mentorica
Mateja Jan prof. matematike in fizike mentorica
Marija Mencin predmetna uč. matematike in fiz. mentorica
Naravoslovni predmeti    
Jožica Lampret univ. dipl. inž. kemijske tehnologije svetnica
Marko Tomažič univ. dipl. inž. kemije mentor
Maruša Potokar prof. fizike mentorica
Boris Osolnik dr. kmetijskih znanosti svetovalec
Nada Požun-Kante prof. biologije mentorica
Barbara Vencelj prof. kemije mentorica
Sergej Faletič prof. fizike -
Jelka Grabljevec laborantka za bio., kem., pozn. blaga -
Peter Kutnar laborant za fiziko -
Družboslovni predmeti    
Franci Grlica prof. geografije in sociologije svetovalec
Dragica Volf Stariha prof. geografije in sociologije mentorica
Alenka Grgur prof. zgodovine in um. zgod. svetovalka
Vida Hočevar prof. zgodovine in sociologije mentorica
Andrej Svete prof. zgodovine in sociologije mentor
Marjan Gorišek univ. dipl. psiholog svetovalec
Jožef Žlahtič prof. sociologije in filozofije -
Valentina Tehovnik prof. glasbe -
Anamarija Šmajdek akademska kiparka mentorica
Saša Šušteršič akademska slikarka -
Ksenja Šarb-Lebič univ. dipl. psihologinja -
Strokovno-teoretični predmeti    
Marjeta Vozel-Verbič univ. dipl. ekonomistka svetovalka
Anton Brčan univ. dipl. ekonomist svetovalec
Jožica Strmole univ. dipl. ekonomistka mentorica
Ana Godec univ. dipl. ekonomistka svetovalka
Marta Fister univ. dipl. ekonomistka mentorica
Ljubomira Mikec univ. dipl. ekonomistka svetovalka
Igor Gruden univ. dipl. ekonomist mentor
Alenka Hočevar dipl. ekonomistka mentorica
Dragica Eržen višja upravna delavka svetovalka
Darko Pandur univ. dipl. inž. lesarstva svetovalec
Športna vzgoja    
Simon Bregar prof. športne vzgoje svetovalec
Franci Pajk prof. športne vzgoje svetovalec
Edo Vrenčur prof. športne vzgoje svetovalec
Marija Strnad prof. športne vzgoje svetnica
Petra Marcina prof. športne vzgoje svetovalka
Organizatorica PUS, OIV in ID
Marija Mencin predm. uč. matematike in fiz. mentorica
Svetovalna služba    
Marjeta Šlajpah-Godec univ. dipl. psihologinja svetovalka
Knjižnica
Jože Nosan univ. dipl. teolog – knjižničar -
Računovodstvo    
Vesna Zaletelj ekonomska tehnica -
Bojana Hauptman gimnazijska maturantka -
Tajništvo    
Marina Podržaj ekonomska tehnica -
Tehnični kader    
Milan Čož hišnik, strojni ključavničar -
Peter Kutnar vzdrž. uč. teh., str. tehnik – tehnolog -
Vida Ostanek kuharica in čistilka -
Jožica Možina čistilka -
Marija Skebe čistilka -
Snežana Topalovič čistilka -
Olga Ilovar čistilka -
Sonja Umbergar čistilka
Vida Štrus kuharica -
Jožica Grum kuharica -
Milena Praznik pomočnica v kuhinji -
Pripravnika
Nataša Grobiša univ. dipl. ekon. -
Petja Mihelič univ. dipl. franc. -