Ime in priimek

Poklic

Naziv

Ravnatelj:

   

Milan Jevnikar

prof. matematike 

svetovalec

Pomočnica ravnatelja:    
Marija Strnad

prof. športne vzgoje

svetnica

Slovenski jezik in slovenščina    

Marjeta Glavan

prof. slovenskega in ruskega jezika

svetovalka

Breda Kramar

prof. slovenščine  in prim. knjiž.

svetovalka

Majda Simonič

prof. slovenščine in prim. knjiž.

mentorica

Vesna Celarc

prof. slovenščine in srbohrvaščine

svetovalka

Lidija Butina

prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.

mentorica

Dunja Kaluža

prof. slovenščine in filozofije

-

Kristina Hočevar

prof. slovenščine in univ. dipl. spl. jezik.

-

Tuji jezik    

Staša Glavič

prof. francoščine in nemščine

svetovalka

Marija Majzelj-Oven

prof. nemščine in pr. uč. slovenščine

mentorica

Jasmina Žilič

prof. nemščine

mentorica

Ana Dovžan Troha

prof. nemščine in univ. dipl. liter. komparativ.

-

Igor Rajner

prof. nemščine

-

Leon Vujasin

prof. nemščine

-

Maja Zajc-Kalar

prof. angleškega in nemškega j.

svetovalka

Irena Mori

prof. angleščine in ruščine

mentorica

Mojca Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka

mentorica

Sonja Trontelj

prof. angleščine in španščine

mentorica

Simona Sašek

prof. angleščine in latinščine

mentorica

Jerica Glavan

univ. dipl. anglistka in hrvat., srb. in maked.

mentorica

Matematika

   
Milan Jevnikar

prof. matematike

svetovalec

Bernarda Radoš

prof. matematike

svetovalka

Matko Peteh

univ. dipl. inž. matematike

mentor

Dragica Šteh

prof. matematike

mentorica

Mateja Jan

prof. matematike in fizike

-

Marija Mencin

predmetna uč. matematike in fiz.

mentorica

Naravoslovni predmeti    

Jožica Lampret

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

svetnica

Marko Tomažič

univ. dipl. inž. kemije

mentor

Maruša Potokar

prof. fizike

mentorica

Boris Osolnik

dr. kmetijskih znanosti

svetovalec

Nada Požun-Kante

prof. biologije

mentorica

Tatjana Dobre

prof. kemije

-

Sergej Faletič

prof. fizike

-

Jelka Grabljevec

laborantka za bio., kem., pozn. blaga

-

Peter Kutnar

laborant za fiziko

-

Družboslovni predmeti    

Franci Grlica

prof. geografije in sociologije

svetovalec

Dragica Volf Stariha

prof. geografije in sociologije

mentorica

Alenka Grgur

prof. zgodovine in um. zgod.

svetovalka

Vida Hočevar

prof. zgodovine in sociologije

mentorica

Andrej Svete

prof. zgodovine in sociologije

mentor

Marjan Gorišek

univ. dipl. psiholog

svetovalec

Jožef Žlahtič

prof. sociologije in filozofije

-

Tatjana Muhič

univ. dipl. sociologinja

-

Valentina Tehovnik

prof. glasbe

-

Anamarija Šmajdek

akademska kiparka

mentorica

Estera Papotnik Štokar

univ. dipl. psihologinja

-

Strokovno-teoretični predmeti

   

Marjeta Vozel-Verbič

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Anton Brčan

univ. dipl. ekonomist

svetovalec

Jožica Strmole

univ. dipl. ekonomistka

mentorica

Ana Godec

univ. dipl. ekonomistka

mentorica

Marta Fister

univ. dipl. ekonomistka

mentorica

Ljubomira Mikec

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Igor Gruden

univ. dipl. ekonomist

mentor

Alenka Hočevar

dipl. ekonomistka

mentorica

Dragica Eržen

višja upravna delavka

svetovalka

Darko Pandur

univ. dipl. inž. lesarstva

svetovalec

Športna vzgoja

   

Simon Bregar

prof. športne vzgoje

svetovalec

Franci Pajk

prof. športne vzgoje

svetovalec

Edo Vrenčur

prof. športne vzgoje

svetovalec

Marija Strnad

prof. športne vzgoje

svetnica

Petra Marcina

prof. športne vzgoje

svetovalka

Organizator PUS, OIV in ID

   

Marija Mencin

predm. uč. matematike in fiz.

mentorica

Svetovalna služba    

Marjeta Šlajpah-Godec

univ. dipl. psihologinja

svetovalka

Knjižnica

   

Jože Nosan

univ. dipl. teolog – knjižničar

-

Računovodstvo

   

Vesna Zaletelj

ekonomska tehnica

-

Bojana Hauptman

gimnazijska maturantka

-

Tajništvo

   

Marina Podržaj

ekonomska tehnica

-

Tehnični kader    

Milan Čož

hišnik, strojni ključavničar

-

Peter Kutnar

vzdrž. uč. teh., str. tehnik – tehnolog 

-

Anton Trontelj

varnostnik - informator 

-

Vida Ostanek

čistilka

-

Jožica Možina

čistilka

-

Nada Vozel

čistilka

-

Snežana Topalovič

čistilka

-

Olga Ilovar

čistilka

-

Vida Štrus

kuharica

-

Jožica Grum

kuharica

-

Milena Praznik

pomočnica v kuhinji

-

Pripravnica

   

Ana Milevoj

prof. zgodovine in sociologije