Ime in priimek

Poklic

Ravnatelj:

 

Milan Jevnikar

prof. matematike

Pomočnica ravnatelja:

 
Marija Strnad

prof. športne vzgoje

Slovenski jezik in slovenščina
 

Marjeta Glavan

prof. slovenskega in ruskega jezika

Breda Kramar

prof. slovenščine in prim. knjiž.

Majda Simonič

prof. slovenščine in prim. knjiž.

Vesna Celarc

prof. slovenščine in srbohrvaščine

Lidija Butina

prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.

Dunja  Kaluža

prof. slovenščine in filozofije

Jana Kastrevc

prof. slovenščine

Tuji jezik
 

Gregor Ficko

prof. francoščine in nemščine

Staša Glavič

prof. francoščine in nemščine

Marija Majzelj-Oven

prof. nemščine in pr. . slovenščine

Jasmina Žilič

prof. nemščine

Ana Dovžan Troha

prof. nemščine in univ. dipl. liter. komparativ.

Maja Zajc-Kalar

prof. angleškega in nemškega j.

Irena Mori

prof. angleščine in ruščine

Mojca Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka

Sonja Trontelj

prof. angleščine in španščine

Simona Sašek

prof. angleščine in latinščine

Jerica Glavan

univ. dipl. anglistka in hrvat., srb. in maked.

Sandra Oršić

prof. angleščine

Igor Rajner

prof. nemščine

Matematika

 

Milan Jevnikar

prof. matematike

Bernarda Radoš

prof. matematike

Matko Peteh

univ. dipl. inž. matematike

Dragica Šteh

prof. matematike

Mateja Jan

prof. matematike in fizike

Nevenka Kamenik

prof. matematike

Marija Mencin

predmetna . matematike in fiz.

 Naravoslovni predmeti
 

Jožica Lampret

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

Marko Tomažič

univ. dipl. inž. kemije

Maruša Potokar

prof. fizike

Boris Osolnik

dr. kmetijskih znanosti

Nada Požun-Kante

prof. biologije

Barbara Vencelj

prof. kemije

Sergej Faletič

abs. ped. fizike

Tatjana Dobre

prof. kemije

Jelka Grabljevec

laborantka za bio., kem., pozn. blaga

Peter Kutnar

laborant za fiziko

 Družboslovni predmeti
 

Franci Grlica

prof. geografije in sociologije

Dragica Volf Stariha

prof. geografije in sociologije

Alenka Grgur

prof. zgodovine in um. zgod.

Vida Hočevar

prof. zgodovine in sociologije

Andrej Svete

prof. zgodovine in sociologije

Marjan Gorišek

univ. dipl. psiholog

Jožef Žlahtič

prof. sociologije in filozofije

Valentina Tehovnik

prof. glasbe

Anamarija Šmajdek

akademska kiparka

Estera Papotnik Štokar

univ. dipl. psihologinja

Tatjana Muhič

univ. dipl. sociologinja

Strokovno-teoretični predmeti

 

Marjeta Vozel-Verbič

univ. dipl. ekonomistka

Anton Brčan

univ. dipl. ekonomist

Jožica Strmole

univ. dipl. ekonomistka

Ana Godec

univ. dipl. ekonomistka

Marta Fister

univ. dipl. ekonomistka

Ljubomira Mikec

univ. dipl. ekonomistka

Igor Gruden

univ. dipl. ekonomist

Alenka Hočevar

ekonomistka

Dragica Eržen

višja upravna delavka

Darko Pandur

univ. dipl. inž. lesarstva

Športna vzgoja

 

Simon Bregar

prof. športne vzgoje

Franci Pajk

prof. športne vzgoje

Edo Vrenčur

prof. športne vzgoje

Marina Strnad

prof. športne vzgoje

Petra Marcina

prof. športne vzgoje

Organizatorica del. pr., OIV in ID

 

Marija Mencin

predm. . matematike in fiz.

 Svetovalna služba
 

Marjeta Šlajpah-Godec

univ. dipl. psihologinja

Knjižnica

 

Jože Nosan

univ. dipl. teolog – knjižničar

Računovodstvo

 

Vesna Zaletelj

ekonomska tehnica

Bojana Hauptman

gimnazijska maturantka

Tajništvo

 

Marina Podržaj

ekonomska tehnica

 Tehnični kader
 

Milan Čož

hišnik, strojni ključavničar

Peter Kutnar

vzdrž. . teh., str. tehnik – tehnolog

Anton Trontelj

varnostnik - informator

Vida Ostanek

čistilka

Jožica Možina

čistilka

Nada Vozel

čistilka

Snežana Topalovič

čistilka

Olga Ilovar

čistilka

Vida Štrus

kuharica

Jožica Grum

kuharica

Milena Praznik

pomočnica v kuhinji