Zap. št.

Ime in priimek

Poklic

1.        

Ravnatelj: Milan Jevnikar

prof. matematike

2.        

Pomočnica ravnatelja: Marija Strnad

prof. športne vzgoje

 

Slovenski jezik in slovenščina

 

3.        

Marjeta Glavan

prof. slovenskega in ruskega jezika

4.        

Breda Kramar

prof. slovenščine  in prim. knjiž.

5.        

Majda Simonič

prof. slovenščine in prim. knjiž.

6.        

Vesna Celarc

prof. slovenskega j. in srbohrvaščine

7.        

Lidija Butina

prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.

8.        

Dunja Kaluža

prof. slovenščine in filozofije

 

Tuji jezik

 

9.        

Gregor Ficko

prof. francoščine in nemščine

10.    

Staša Glavič

prof. francoščine in nemščine

11.    

Jasmina Žilič

prof. nemščine

12.    

Marija Majzelj-Oven

prof. nemščine in pr. . slovenščine

13.    

Ana Dovžan Troha

prof. nemščine in uiv. dipl. lit. komparitiv.

14.    

Leon Vujasin

prof. nemščine

15.    

Maja Zajc-Kalar

prof. angleškega in nemškega j.

16.    

Irena Mori

prof. angleščine in ruščine

17.    

Mojca Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka

18.    

Sonja Trontelj

prof. angleščine in španščine

19.    

Simona Sašek

prof. angleščine in latinščine

20.    

Jerica Glavan

univ. dipl. anglistka in hrv., srb. in maked.

 

Matematika

 

21.    

Milan Jevnikar

prof. matematike

22.    

Bernarda Radoš

prof. matematike

23.    

Matko Peteh

univ. dipl. inž. matematike

24.    

Mateja Jan

prof. matematike in fizike

25.    

Dragica Novak

prof. matematike

26.    

Marija Mencin, tudi organizatorica delovne prakse 

predmetna . matematike in fiz.

 

Naravoslovni predmeti

 

27.    

Jožica Lampret

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

28.    

Marko Tomažič

univ. dipl. inž. kemije

29.    

Zdenka Candellari

prof. kemije in fizike

30.    

Barbara Gorišek

prof. kemije

31.    

Maruša Potokar

prof. fizike

32.    

Sergej Faletič

abs. ped. fizike

33.    

Boris Osolnik

dr. kmetijskih znanosti

34.    

Nada Požun-Kante

prof. biologije

35.    

Jelka Grabljevec

laborantka bio., kem., pozn. blaga

36.    

Peter Kutnar

laborant za fiziko in vzdrževalec UT

 

Družboslovni predmeti

 

37.    

Franci Grlica

prof. geografije in sociologije

38.    

Dragica Volf Stariha

prof. geografije in sociologije

39.    

Alenka Grgur

prof. zgodovine in um. zgod.

40.    

Vida Hočevar

prof. zgodovine in sociologije

41.         

Andrej Svete

prof. zgodovine in sociologije

42.         

Marjan Gorišek

univ. dipl. psiholog

43.         

Jožef Žlahtič

prof. sociologije in filozofije

44.         

Miljana Sgerm

prof. glasbe

45.         

Anamarija Šmajdek

akad. kiparka

46.         

Estera Papotnik

univ. dipl. psihologinja

 

Strokovno-teoretični predmeti

 

47.         

Marjeta Vozel-Verbič

univ. dipl. ekonomistka

48.         

Anton Brčan

univ. dipl. ekonomist

49.         

Jožica Strmole

univ. dipl. ekonomistka

50.         

Ana Godec

univ. dipl. ekonomistka

51.         

Marta Fister

univ. dipl. ekonomistka

52.         

Ljubomira Mikec

univ. dipl. ekonomistka

53.         

Igor Gruden

univ. dipl. ekonomist

54.         

Viktor Stare

dipl. ekonomist

55.         

Alenka Hočevar

ekonomistka

56.         

Dragica Eržen

višja upravna delavka

57.         

Darko Pandur

univ. dipl. inženir lesarstva

 

Športna vzgoja

 

58.         

Simon Bregar

prof. športne vzgoje

59.         

Franci Pajk

prof. športne vzgoje

60.         

Edo Vrenčur

prof. športne vzgoje

61.         

Marija Strnad

prof. športne vzgoje

62.         

Petra Marcina

prof. športne vzgoje

 

Pripravnika

 

63.         

Andrejka Likar

prof. geo. in zgo.

64.         

Igor Rajner

Prof. nemščine

 

Svetovalna služba

 

65.         

Marjeta Godec

univ. dipl. psihologinja

 

Knjižnica

 

66.         

Jože Nosan

univ. dipl. teolog – knjižničar

 

Računovodstvo

 

67.         

Bojana Hauptman

gimnazijska maturantka

68.         

Vesna Erjavec

ekonomska tehnica

 

Tajništvo

 

69.         

Marina Podržaj

ekonomska tehnica

 

Tehnični kader

 

70.         

Milan Čož

strojni ključavničar – hišnik

71.         

Peter Kutnar

monter ogr. naprav, str. tehnik – tehnolog

72.         

Anton Trontelj

varnostnik – informator 

73.         

Vida Ostanek

čistilka

74.         

Jožica Možina

čistilka

75.         

Nada Vozel

čistilka

76.         

Olga Ilovar

čistilka

77.         

Snežana Topalović

čistilka

 

Čistilni servis Medved

2 čistilni mesti

 

Kuhinja

 

78.         

Vida Štrus

kuharica

79.         

Milena Praznik

pomočnica v kuhinji

80.         

Jožica Grum

kuharica