št. 
Ime in priimek Poklic
  1. 
Ravnatelj: Milan JEVNIKAR prof. matematike 
  2. 

Pomočnica ravnatelja: Marija Strnad

prof. športne vzgoje
 
Slovenski jezik in slovenščina  
  3. 
Marjeta Glavan prof. slovenskega in ruskega jezika
  4. 
Breda Kramar prof. slovenščine in prim. knjiž.
  5. 
Majda Simonič prof. slovenščine in prim. knjiž.
  6. 
Vesna Celarc prof. slovenskega j. in srbohrvaščine
  7. 
Lidija Butina prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.
8.
Barbara Derenda ekon. - kom. tehnica, abs. FF:slov. j.
9.
Matej Žist prof. slovenščine
 
Tuji jezik  
10.
Gregor Ficko prof. francoščine in nemščine
11. 
Jasmina Žilič prof. nemščine
12. 
Marija Majzelj-Oven prof. nemščine in slovenščine
13. 
Maja Zajc-Kalar prof. angleškega in nemškega j.
14. 
Irena Mori prof. angleščine in ruščine
15. 

Mojca Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka
16.  
Sonja Trontelj prof. angleščine in španščine
17. 
Katka Božič prof. angleščine in francoščine
18.  
Staša Glavič prof. francoščine in nemščine
19. 
Simona Sašek prof. angleščine in latinščine
20. 
Jerica Glavan univ. dipl. anglistka in hrvatistka, srbistka in makedonistka
21.
Darja Bernik gim. maturantka, abs. FF: nem.jezik
 
Matematika  
22. 
Milan Jevnikar prof. matematike
23. 
Bernarda Radoš prof. matematike
24. 
Matko Peteh dipl. inž. matematike
25. 
Živa Pogačnik univ. dipl. inž. mat.
26. 
Dragica Novak prof. matematike
27. 
Marija Mencin predmetna uč. matematike in fiz.
 
Naravoslovni predmeti  
28. 
Jožica Lampret univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
29. 
Marko Tomažič univ. dipl. inž. kemije
30.
Zdenka Candellari prof. kemije in fizike
31.  
Maruša Potokar prof. fizike
32. 
Jelka Grabljevec laborantka  bio., kem., pozn. blaga
33. 
Boris Osolnik dr. kmetijskih znanosti
34. 
Nada Požun-Kante prof. biologije
35. 
Peter Kutnar laborant za fiziko
Družboslovni predmeti  
36. 
Franci Grlica prof. geografije in sociologije
37. 
Dragica Volf Stariha prof. geografije in sociologije
38. 
Alenka Grgur prof. zgodovine in um. zgod.
39. 
Vida Hočevar prof. zgodovine in sociologije
40.
Andrej Svete prof. zgodovine in sociologije
41. 
Marjan Gorišek diplomirani psiholog
42. 
Jožef Žlahtič prof. sociologije in filozofije
43. 
Miljana Sgern prof. glasbe
44. 
Anja Šmajdek akademski kipar
45. 
Andreja Likar prof. geografije in zgodovine (pripravnica)
  Strokovno-teoretični predmeti  
46. 
Marjeta Vozel-Verbič univ. diplomirana ekonomistka
47. 
Anton Brčan univ. diplomirani ekonomist
48. 
Jožica Strmole univ. diplomirana ekonomistka
49. 
Ana Godec univ. diplomirana ekonomistka
50. 
Marta Fister univ. diplomirana ekonomistka
51. 
Ljubomira Mikec univ. diplomirana ekonomistka
52. 
Dragica Eržen višja upravna delavka
53. 
Darko Pandur univ .dipl. inž. les.
 
Športna vzgoja  
54. 
Simon Bregar prof. športne vzgoje
55. 
Franci Pajk prof. športne vzgoje
56. 
Edo Vrenčur prof. športne vzgoje
57. 
Marina Strnad prof. športne vzgoje
 
Svetovalna služba  
58. 
Marjeta Godec diplomirana psihologinja
 
Knjižnica  
59. 
Jože Nosan diplomirani teolog – knjižničar
 
Računovodstvo  
60. 
Vesna Erjavec ekonomska tehnica
 
Tajništvo  
61. 
Marina Podržaj ekonomska tehnica
 
Tehnični kader  
62.
Milan Čož strojni ključavničar - hišnik
63.
Peter Kutnar str. tehnik-tehnolog (vzdrževalec uč. tehnologije)
64.
Anton Trontelj varnostnik - informator 
65.
Vida Ostanek čistilka
66.
Jožica Možina čistilka
67.
Nada Vozel čistilka
68.
Snežana Topalovič čistilka