Poklicni maturanti 2006
 
1. ANŽELJ TANJA
2. BABIČ PRIMOŽ
3. BALIGAČ KLAVDIJA
4. BLATNIK RENATA
5. BREGAR NEŽA
6. BUČAR VIKTORIJA
7. ČEBULAR BOŽA
8. ČOŽ BARBARA
9. DUH EDO
10. ERJAVEC JANJA
11. ERJAVEC JURE
12. ERJAVEC MARKO
13. ERJAVEC ZVEZDANA
14. FEMEC MARUŠA
15. GENORIO PRIMOŽ
16. GORIČAR SIMON
17. GORIŠEK LUCIJA
18. GRABLJEVEC JURE
19. GREGORČIČ ANTON
20. HODNIK TIMOTEJ
21. HRAST MAJA
22. HREN MITJA
23. HROVAT BLANKA
24. HROVAT TINA
25. JAKOŠ NINA
26. JANKOVEC TANJA
27. JANŠA JURE
28. KADUNC FRANCI
29. KASTELIC BARBARA
30. KASTELIC NIKA
31. KOCIJANČIČ KATJA
32. KOCMAN BORUT
33. KOS BERNARDA
34. KOŠČAK PETER
35. KOŽELJ MELITA
36. KRALJ MARJAN
37. LAMPRET MITJA
38. LEKAN ERIKA
39. LEKAN MAJA
40. LEKAN MARJANA
41. LEKAN TANJA
42. LJUTIĆ SANDI
43. LOBE MATEJA
44. LOBE NADJA
45. MARKOVIČ SAMO
46. MIGLIČ NATALIJA
47. MILJEVIĆ ŽELJANA
48. MIŠMAŠ DAVID
49. MIŠMAŠ MATEJA
50. MOHORČIČ NATAŠA
51. OKOREN BLAŽ
52. OMAHEN MELITA

53. OSTANEK DAMJANA
54. OSVALD ALEŠ
55. OZIMEK ANJA
56. PAJEK KATJA
57. PAPEŽ BRANKA
58. PUŠLJAR MATEJA
59. REPAR MAJA
60. ROJEC TATJANA
61. SADAR SUZANA
62. SELAN MITJA
63. SKUBIC NIKA
64. STARIČ BERNARDA
65. TADINA JURE
66. TOMAŽIN BLAŽ
67. URBANČIČ LEA
68. VIDMAR ANDREJA
69. VRHOVEC MARTINA
70. VUČINOVIĆ TANJA
71. ZAJC MATEJ
72. ZAJEC ANŽE
73. ZUPANČIČ METKA
74. ZUPANČIČ TANJA
75. ZUPANČIČ TINA
76. ZUPANČIČ TOMAŽ