Gimnazijski maturanti v šol. letu 2005/2006

4.a
4.b
4.c
4.i
MT
 
 

1. Barbič Alja
2. Godec Mateja
3. Huč Sabina
4. Kastelic Janez
5. Kavšek Judita
6. Krašovec Jože
7. Lokar Mojca
8. Mestnik Tone
9. Omahen Barbara
10. Omejec Domen
11. Ožek Matjaž
12. Peterlin Petra
13. Potokar Gašper
14. Praznik Mateja
15. Prijatelj Jože
16. Radoš Maja
17. Rogelj Primož
18. Šlajpah Sebastjan
19. Vehar Anja
20. Zrimec Križman Anja
21. Žnidaršič Manca

  1. Bajuk Suzana
2. Eržen Miha
3. Janežič Klavdija
4. Kalar Irena
5. Kalčič Urška
6. Kastelic Petra
7. Kek Polona
8. Konda Simon
9. Kotar Barbara
10. Kralj Tjaša
11. Lesjak Živa
12. Podlogar Manca
13. Pravne Romana
14. Progar Cvetka
15. Ribarić Miha
16. Sever Martin
17. Stopar Simon
18. Šepec Sašo
19. Škarja Tea
20. Štefančič Gregor
21. Urbas Ema
22. Zupančič Vanč
  1. Barle Barbara
2. Blatnik Matej
3. Brate Barbara
4. Erčulj Urša
5. Fortuna Karmen
6. Hozjan Simona
7. Hrovat Karmen
8. Hrovat Ksenija
9. Koščak Darja
10. Kukenberger Bine
11. Lukek Simona
12. Mirtič Klavdija
13. Novak Mateja
14. Pečjak Saša
15. Perko Klemen
16. Ramovš Helena
17. Roštan Sabina
18. Rus Erika
19. Sadar Tadej
20. Stamol Lea
21. Svetin Janez
22. Škerlak Andrej
23. Udovič Katja
24. Zgonc Lena
25. Žnidaršič Urša
  1. Božič Matej
2. Brčon Nina
3. Bregar Maksimilijan
4. Femec Mateja
5. Gavranić Goran
6. Grlica Ivo
7. Hribar Mojca
8. Ihan Ksenija
9. Mandelj Brigita
10. Mihevc Alja
11. Pajk Eva
12. Papež Renata
13. Potokar Luka
14. Proudnikov Andrei
15. Rožnik Klemen
16. Rugelj Miha
17. Sadar Luka
18. Sinjur Matej
19. Smolič Sandra
20. Tomažič Simon
21. Travnik Meta
22. Zaletel Polona
23. Zupančič Špela
24. Žnidaršič Milan
25. Žvar Sandra

  1. Anželj Klavdija
2. Bregar Damjan
3. Fink Tina
4. Gačnik Urška
5. Gelze Lucija
6. Kokelj Marko
7. Podržaj Tanja

  dodatni izpit ob poklicni maturi
1. Koželj Melita
2. Skubic Nika

občani (dijaki prejšnjih let)

1. Bregar Tanja
2. Erjavec Maruša
3. Indof Anže
4. Kuhelj Sabina
5. Pekolj Tadej

občani - dodatni izpit ob poklicni maturi

1.Abdić Timka