Dijaki, ki so zaključili šolanje v šol. letu 2005/2006

Če želite objaviti kakršnokoli obvestilo, da vam naredimo kakršnokoli povezavo, ipd., sporočite po el. pošti.

Seznami dijakov, ki so uspešno zaključili šolanje:

gimnazija
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomsko-komercialni tehnik
trgovci

oddelek A

 

oddelek D

oddelek G

 

oddelek E

oddelek B

 

 

oddelek F

 

oddelek I

       

4.a
1. Barbič Alja
2. Godec Mateja
3. Huč Sabina
4. Kastelic Janez
5. Kavšek Judita
6. Krašovec Jože
7. Lokar Mojca
8. Mestnik Tone
9. Omahen Barbara
10. Omejec Domen
11. Ožek Matjaž
12. Peterlin Petra
13. Potokar Gašper
14. Praznik Mateja
15. Prijatelj Jože
16. Radoš Maja
17. Rogelj Primož
18. Šlajpah Sebastjan
19. Vehar Anja
20. Zrimec Križman Anja
21. Žnidaršič Manca

4.b
1. Bajuk Suzana
2. Eržen Miha
3. Janežič Klavdija
4. Kalar Irena
5. Kalčič Urška
6. Kastelic Petra
7. Kek Polona
8. Konda Simon
9. Kotar Barbara
10. Kralj Tjaša
11. Lesjak Živa
12. Podlogar Manca
13. Pravne Romana
14. Progar Cvetka
15. Ribarić Miha
16. Sever Martin
17. Stopar Simon
18. Šepec Sašo
19. Škarja Tea
20. Štefančič Gregor
21. Urbas Ema
22. Zupančič Vanč

4.i
1. Božič Matej
2. Brčon Nina
3. Bregar Maksimilijan
4. Femec Mateja
5. Gavranić Goran
6. Grlica Ivo
7. Hribar Mojca
8. Ihan Ksenija
9. Mandelj Brigita
10. Mihevc Alja
11. Pajk Eva
12. Papež Renata
13. Potokar Luka

14. Proudnikov Andrei
15. Rožnik Klemen
16. Rugelj Miha
17. Sadar Luka
18. Sinjur Matej
19. Smolič Sandra
20. Tomažič Simon
21. Travnik Meta
22. Zaletel Polona
23. Zupančič Špela
24. Žnidaršič Milan
25. Žvar Sandra
  

 

4.c
1. Barle Barbara
2. Blatnik Matej
3. Brate Barbara
4. Erčulj Urša
5. Fortuna Karmen
6. Hozjan Simona
7. Hrovat Karmen
8. Hrovat Ksenija
9. Koščak Darja
10. Kukenberger Bine
11. Lukek Simona
12. Mirtič Klavdija
13. Novak Mateja

14. Pečjak Saša
15. Perko Klemen
16. Ramovš Helena
17. Roštan Sabina
18. Rus Erika
19. Sadar Tadej
20. Stamol Lea
21. Svetin Janez
22. Škerlak Andrej
23. Udovič Katja
24. Zgonc Lena
25. Žnidaršič Urša

4.d
1. ANŽELJ Tanja
2. BABIČ Primož
3. BUČAR Viktorija
4. GREGORČIČ Anton
5. KOCMAN Borut
6. KRALJ Marjan
7. LAMPRET Mitja
8. MIŠMAŠ Mateja
9. NOVAK Tanja
10. OKOREN Blaž
11. OMAHEN Melita
12. OSTANEK Damjana
13. PAPEŽ Branka
14. SADAR Suzana
15. SELAN Mitja
16. URBANČIČ Lea
17. VRHOVEC Martina
18. ZAJC Mateja
19. ZUPANČIČ Tanja
20. ZUPANČIČ Tina

4.f
1. BLATNIK Renata
2. BREGAR Neža
3. FEMEC Maruša
4. HREN Mitja
5. HROVAT Blanka
6. HROVAT Tina
7. JAKOŠ Nina
8. JANKOVEC Tanja
9. KASTELIC Nika
10. KOCIJANČIČ Katja
11. KOS Bernarda
12. KOŠČAK Peter
13. KOŽELJ Melita
14. LEKAN Erika
15. LEKAN Maja
16. LOBE Mateja
17. MARKOVIČ Samo
18. OZIMEK Anja
19. PAJEK Katja
20. REPAR Maja
21. ŠEBIJAN Eva
22. TADINA Jure
23. TOMAŽIN Blaž
24. ZUPANČIČ Tomaž
25. ZUPANČIČ Melita

2.g
1. BUČAR Urša
2. ČEBULAR Boža
3. DUšA Toni
4. ERJAVEC Janja
5. ERJAVEC Marko
6. GORIŠEK Lucija
7. HODNIK Timotej
8. JANŠA Jure
9. LEKAN Tanja
10. LEKAN Marjana
11. LJUTIĆ Sandi
12. MIŠMAŠ David
13. PAJEK Jasmina
14. PAPEŽ Dejan
15. SADAR Klemen
16. STARIČ Bernarda
17. ZUPANČIČ Anita
18. ZUPANČIČ Metka

3.e
1. FURDI Ružica
2. GORŠE Manca
3. KLEMENČIČ Tomaž
4. KONDA Daniel
5. KOŠIR Gregor
6. MIKLAVČIČ Denis
7. OBOLNAR Boštjan
8. PAJNKIHER Alen
9. PAPEŽ Franci
10. PEČJAK Matjaž
11. PERKO Tadeja
12. ŠIROVNIK David
13. ŠTIMEC Helenca
14. ŠTRUS Simona
15. ZUPANČIČ Mateja