Dijaki, ki so zaključili šolanje v šol. letu 2003/2004

Če želite objaviti kakršnokoli obvestilo, da vam naredimo kakršnokoli povezavo, ipd., sporočite po el. pošti.

Seznami dijakov, ki so uspešno zaključili šolanje:

gimnazija
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomsko-komercialni tehnik
trgovci

oddelek A

 

oddelek D

oddelek G

 

oddelek E

oddelek B

 

 

oddelek F

 

4.a
1. ADAMLJE Andreja
2. BONČINA Mirjam
3. ERŠTE Andreja
4. GORIŠEK Blanka
5. JANEŽIČ Tadeja
6. KASTELIC Andreja
7. KAVŠEK Miha
8. KLEMENČIČ Miha
9. KOJIČ Nuša
10. KORELEC Anže
11. LEKAN Jan
12. MAVER Veronika
13. MURN Tanja
14. OŽEK Blaž
15. PEČELIN Ina
16. PERKO Saša
17. PETRINJAK Dijana
18. POTOKAR Polona
19. PRAZNIK Jure
20. PUCELJ Žiga
21. RADELJ Blaž
22. SEVER Miha
23. SIMEUNI] Zvonko
24. SKUBIC Nika
25. STRNAD Jernej
26. ŠANTEJ Veronika
27. TUŠEK Vida
28. URŠIČ Boštjan
29. ZAJC Mojca
30. ZALETELJ Sabina

4.b
1. BLATNIK Andraž
2. CEGLAR Špela
3. CUGELJ Jasna
4. ČAMPA Eva
5. ERJAVEC Ajda
6. FORTUNA Dejan
7. GREGORČIČ Špela
8. GRIVEC Karmen
9. JAKOŠ Janja
10. KASTELIC Boštjan
11. KASTELIC Tone
12. KOZELJ Urša
13. LINEC Mitja
14. MEDVED Tina
15. MIRT Boni
16. MUHIČ Andraž

17. OSTANEK Gregor
18. PERKO Petra
19. PEVC Mitja
20. PEVEC Jurij
21. POTOKAR Matej
22. ROVANŠEK Anže
23. SELEVŠEK Katja
24. SEVER Tanja
25. STRNAD Luka
26. ŠTREKELJ Katja
27. UDOVIČ Lea
28. VIDRIH Riana
29. ZIDAR Blaž
30. ZIDAR Anita
31. ZUPANČIČ Mateja
32. ZUPANČIČ Manca

4.c
1. BARTOLJ Tomaž
2. BUTKOVIČ Tjaša
3. GJEREK Ksenja
4. GORENC Marko
5. JEVNIKAR Jure
6. KATERN Marko
7. KOZINC Tanja
8. KUHELJ Maja
9. NOVLJAN Gregor

10. OSVALD Aleksandra
11. PLUT Špela
12. PUŠLJAR Maja
13. RAMOVŠ Andreja
14. SITAR Aljaž
15. TEKAVČIČ Nina
16. VTIČ Jure
17. ZORAN Nevenka

4.d
1. ADAMLJE Petra
2. CULJKAR Janja
3. DRAŽENOVIČ Boštjan
4. ERJAVEC Jožica
5. GODEC Suzana
6. GORŠIČ Sabina
7. HOČEVAR Špela
8. KENTRI] Edvina
9. KLANČAR Anja
10. KLEMENČIČ Robert
11. KOZLEVČAR Damjan
12. KOZLEVČAR Matejka
13. KRALJ Janja
14. MATIJEVI] Vedran
15. MIKLAVČIČ Maja
16. MLAKAR Gašper

17. NOSE Mateja
18. OMAHEN Miha
19. OMAHEN Tjaša
20. PAJK Simona
21. PEKOLJ Katja
22. PIRMAN Rok
23. PLANINŠEK Sonja
24. SADAR Ines
25. STOLNIK Klemen
26. SULIČ Mateja
27. ŠPEC Janja
28. ŠTIBERNIK Tatjana
29. VENCELJ Jana
30. ZAJC Žiga
31. ZAJEC Darja
32. ZUPANČIČ Alenka

4.f
1. AHLIN Mateja
2. BIVIC Renata
3. CEGLAR Maja
4. DEMEC Borut
5. DŽAFIĆ Mustafa
6. HOSTNIK Hermina
7. IBRIČIĆ Fatima
8. KASTELIC Marina
9. KONTE Urška
10. KORDIŠ Dejan
11. KOŠAK Anica
12. LAVŠ Nika
13. LEKAN Nastja
14. MIKLIČ Tanja

15. PAJEK Mira
16. PAJK Dejan
17. PETELINC Ursula
18. PIRC Monika
19. POVŠE Jernej
20. PUŠLAR Miha
21. PUŠLAR Vesna
22. RADIČ Luka
23. SLAK Joži
24. ŠTEPEC Mojca
25. ZORMAN Maja
26. ZUPANČIČ Kristina
27. ZUPANČIČ Janko
28. ŽUKOVEC Borut

2.g
1. DROBNIČ Matej
2. ERJAVEC Katarina
3. GAJIČ Svjetlana
4. GODNJAVEC Miran
5. GOLE Martina
6. GOLUBOVIČ Sabina
7. GOVEDNIK Janja
8. GOVEDNIK Peter
9. HOSTNIK Irena
10. KASTELIC Matjaž
11. KASTELIC Boštjan
12. KASTELIC Petra
13. KOCJANČIČ Anja
14. KOZLEVČAR Romana


15. KRISTAN Uroš
16. LAVŠ Slavka
17. MIKELJ Irena
18. MURN Vida
19. PAPEŽ Tanja
20. RAKAR Martina
21. SKEBE Karmen
22. SLADIČ Dušanka
23. SLUGA Romana
24. SMOLIČ Aleksandra
25. UGARAK Sanja
26. VRHOVEC Primož
27. ŽLOGAR Boštjan

3.e
1. BUČAR Jure
2. BUČAR Urša
3. ČEBULAR Boža
4. DUH Edo
5. DUšA Toni
6. ERJAVEC Jure
7. ERJAVEC Marko
8. ERJAVEC Janja
9. GORIČAR Simon
10. GORIŠEK Lucija
11. HODNIK Timotej
12. JAKAC Kristjan
13. JANŠA Jure


14. KASTELIC Barbara
15. LEKAN Tanja
16. LEKAN Marjana
17. LJUTI] Sandi
18. MIŠMAŠ David
19. PAJEK Jasmina
20. PAPEŽ Dejan
21. SADAR Klemen
22. SLANA Rok
23. STARIČ Bernarda
24. ZORC Špela
25. ZUPANČIČ Metka