Dijaki, ki so zaključili šolanje v šol. letu 2002/2003

Če želite objaviti kakršnokoli obvestilo, da vam naredimo kakršnokoli povezavo, ipd., sporočite po el. pošti.

Seznami dijakov, ki so uspešno zaključili šolanje:

gimnazija
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomsko-komercialni tehnik
trgovci

oddelek A

 

oddelek C

 

oddelek D

oddelek G

 

oddelek E

oddelek B

 

 

oddelek F

 

oddelek H