SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Maturanti 2000

1. Baranašič Klemen
2. Barbič Matej
3. Bec Jasmina
4. Berginc Tea
5. Blatnik Jasmina
6. Bregar Rok
7. Dulc Jasna
8. Erjavec Mateja
9. Femec Branka
10. Ficko Anamarija
11. Galič Uroš
12. Genorio Monika
13. Gliha Erika
14. Golob Branka
15. Grčman Boštjan
16. Grčman Marjana
17. Gros Mitja
18. Groznik Tanja
19. Hrovat Barbara
20. Jevnikar Katja
21. Jordan Gregor
22. Jurglič Petra
23. Kager Tina
24. Kastelic Matija
25. Kavšek Simona
26. Klemenčič Elizabeta
27. Kmetec Mojca
28. Knez Simona
29. Kostič Damjan
30. Koščak Mojca
31. Kovačič Katja
32. Kovačič Mateja
33. Kozlevčar Primož
34. Koželj Matjaž
35. Kralj Franc
36. Kralj Tea
37. Kravcar Mateja
38. Kremžar Janja
39. Kremžar Petra
40. Kržič Anja
41. Lužar Karmen

42. Markelj Andreja
43. Marolt Lucija
44. Maver Mojca
45. Maver Simona
46. Mavsar Mitja
47. Medved Saška
48. Mirtič Barbara
49. Murn Ksenija
50. Nardin Tina
51. Nježič Neža
52. Okorn Miran
53. Oven Janja
54. Pečjak Martina
55. Perc Branka
56. Pirc Bernardka
57. Piškur Saša
58. Podpadec Mojca
59. Poljanc Ljudmila
60. Pušlar Ksenija
61. Pušnar Mitja
62. Retelj Simona
63. Rugelj Martina
64. Rus Katja
65. Sever Nejc
66. Skubic Jana
67. Strnad Nataša
68. Šemrov Matej
69. Škarja Mateja
70. Šlajpah Marinka
71. Šteh Tomaž
72. Štepec Matej
73. Štritof Marina
74. Tomšič Tomislav
75. Turk Mojca
76. Virc Nataša
77. Vozel Barbara
78. Zajc Miha
79. Zorec Tanja
80. Zupančič Stanislav
81. Zupančič Tone