SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Maturanti 1999

1. ANTONČIČ Goran
2. BEVC Miran
3. BREGAR Matevž
4. DROBNIČ Simona
5. DULAR Karmen
6. FINC Saša
7. FINK Tanja
8. GENORIO Gašper
9. GLUŠAC Boris
10. GOBEC Lučka
11. GODEC Rok
12. GOLOB Franci
13. GOREC Jure
14. GORENC Jasmina
15. GORENC Sabina
16. Grčman Marjana
17. GREGORIČ Mateja
18. GROZNIK Darja
19. HANČIČ Gea
20. HROVAT Barbara
21. IVAŠKOVIĆ Sanda
22. JAKOPIN Vanja
23. JARM Jana
24. KAMNIKAR Tadeja
25. Kavšek Jurij
26. KEK Katarina
27. KLOVAR Ksenija
28. KOCJANČIČ Peter
29. KOCMUR Tanja
30. KOLARIČ Tomaž
31. KOZELJ Tina
32. KRAMAR Minka
33. KUČIČ Igor
34. LAVRIH Matjaž
35. LIVK Klavdija
36. MARN Primož
37. MATOH Suzana
38. MEDVED Barbara
39. MEDVED Lidija
40. MIKLAVČIČ Sabina
41. MOLE Aleš
42. MURK Neven-Nejc
43. NAHTIGAL Karla
44. NOVAK Sonja
45. OMAHEN Janja
46. OMAHEN Marko
47. OVEN Maja
48. PAJK Mateja
49. PANJAN Matjaž
50. PAPEŽ Jožica
51. PARKELJ Stanka
52. PATE Tina
53. PERKO Borut
54. PETAN Petra
55. PLANKAR Brigita
56. RAČKI Matej
57. RADELJ Marko
58. RETELJ Simona
59. ROJC Katja
60. SAMEC Vesna
61. SEVER Brigita
62. SEVER Maja
63. SILIČ Irena
64. SIVEC Andreja
65. SKERBIŠ Dušan
66. SLAK Janez
67. SLAK Rok
68. SMRKOLJ Luka
69. SVETIN Damjan
70. ŠALEHAR Maja
71. ŠKERLAK Tadeja
72. TOMŠIČ Simona
73. TRNOVŠEK Lea
74. TRNOVŠEK Tadej
75. UHAN Gregor
76. VEHAR Majda
77. VERBIČ Katarina
78. VRABEC Tomaž
79. ZAJC Kristina
80. ZAJC Maja
81. ZELKO Tomaž
82. ZELNIKAR Mojca
83. ZRIMŠEK Boštjan
84. ZUPAN Andrej
85. ZUPANC Jožica
86. ZUPANČIČ Andrej
87. ZUPANČIČ Cilka
88. ZUPANČIČ Danilo
89. ZUPANČIČ Janez
90. ZUPANČIČ Marta
91. ŽESLIN Rudi