SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1991/1992

1. BIZJAN Barbara 19.PETAN Simona
2. CIRKVENČIČ Manca 20.POGAČNIK Manica
3. FINK Nataša 21.PRIJATELJ Dominika
4. FRBEŽAR Jean-Janez 22.PUPIS Miha
5. GAJIČ Nina 23.RADELJ Elizabeta
6. GARVAS Melita 24.ROBNIK Mirta
7. HRIBAR Petra 25.SEME Damjana
8. HRIBOVŠEK Polonca 26.STRAJNAR Silva
9. JEVC Katja 27.STROJAN Tatjana
10.KERIN Mihaela 28.ŠINKOVEC Gabi
11.KINDERMANN Simone 29.ŠTUKELJ Martin
12.KOFLER Petra 30.TORY Uroš
13.KVARTUH Katja 31.TRATAR Alenka
14.LIKAR Andreja 32.TRAVNIK Marija - Majda
15.MOLE Mojca 33.TURNŠEK Nevenka
16.MUMINOVIČ Mirsda 34.ZAVODNIK Tina
17.NUČIČ Dušanka 35.ZUPANČIČ Andrej
18..NUČIČ Janko 36.ZUPANČIČ Karmen