SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1990/1991

1. BERNIK Darja 23.MOŽINA Jožica
2. BLAŽEVIČ Romana 24.PEČEK Simona
3. BOLJKA Ingrid 25.PENCA Tina
4. BRATOŽ Nataša 26.PESKAR Branka
5. BREGAR Nevenka 27.PEVC Boris
6. ČERNOGA Marjeta 28.PEZDIR Lidija
7. ČESNIK Mojca 29.PODERŽAJ Barbara
8. ERŽEN Tanja 30.RADELJ Natalija
9.FINK Andreja 31.REČNIK Igor
10.FINK Simonka 32.REJC Adriana
11.GROZNIK Karmen 33.REJC Simona
12.HORVATIČ Alenka 34.ROZINA Simona
13.JARC Tatjana 35.SAMAR Grega
14.JURKOVIČ Aleš 36.SELAN Klemen
15.KOŠČAK Polona 37.ŠAPEC Tina
16.KOTNIK Tanja 38.ŠKIBIN Alja
17.KUTNAR Božena 39.ŠKRINAR Natalija
18.LAGUDIN Ljubica 40.TRATAR Katarina
19.MARAVIČ Bojana 41.VIDIC Aleksandra
20.MAVSER Kristina 42.VIRANT Stanka
21.MIKLIČ Polona 43. VRBINC Tatjana
22.MIŠMAŠ Katja 44.ZUPANČIČ Renata