SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1989/1990

1. ANDREJC Mirjana 21. PETRIČ Simona
2. AREH Zdravko 22. PODLIPNIK Sonja
3. BAHORIČ Petra 23. PREŽELJ Alenka
4. BARTOLJ Polonca 24. PURKAT Darja
5. BERGELJ France 25. ROZINA Roman
6. BORŠTNAR Irena 26. RUPAR Gregor
7. BULATOVIČ Matija 27. SAJOVIC Marjan
8. CIRKVENČIČ Dejan 28. STERLE Barbara
9. GABRIJEL Sonja 29. ŠPINDLER Metka
10.GLOBOKAR Roman 30. ŠUŠTERŠIČ Katarina
11.HABIČ Barbara 31. ŠVARC Nives
12.HOSTA Damjan 32. TERSEGLAV Jernej
13.HOČEVAR Uroš 33. TOZON Miha
14.KURET Staša 34. TRONTELJ Vladimira
15.MARKELJ Marija 35. VELKAVRH Tina
16.MEJAČ Petra 36. ZUPANČIČ Maja
17.MILEK Marjana 37. ZUPANČIČ Martina
18.NOVLJAN Peter 38. ŽUŽEK Danica
19.PENZEŠ Maruša 39. ŽUŽEK Marija
20.PERPAR Janez