SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1986/1987

Maturanti:

1. BREGAR Veronika

Diplomanti:

1. AMBROŽIČ Tomaž 13. KOŠAK Marko 25. SEVER Mateja
2. ANTONČIČ Breda 14. KRAPEŽ Tadeja 26. SOPOTNIK Stojan
3. BRODNIK Tanja 15. KROPF Ana Marija 27. ŠKULJ Tatjana
4. ERJAVEC Marjan 16. LAH Boštjan 28. ŠTIVAN Matej
5. ERČULJ Tatjana 17. LAMPRET Polona 29. ŠTRUBELJ Karmen
6. GLAVAN Matjaž 18. MEDVED Marjetka 30. ŠULIGOJ Helena
7. GLAVAN Olga 19. MEDVEŠEK Petra 31. ŠUTANOVAC Marko
8. GRLICA Jožica 20. MIKLIČ Ana 32. URBANČIČ Marta
9. HROVATIN Peter 21. MIŠMAŠ Darja 33. VIRŠEK Milan
10.JAVORNIK Borut 22. MIŠMAŠ Jože 34. ZORMAN Uroš
11.JURIČ Nives 23. MUSTAR Aleš  
12.KOTAR Primož 24. PUŠLJAR Ana Marija