SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1985/1986

1.BRACOVIČ Aleksander 15. KOŽELJ Branka 29. PIKULA Desimirka
2. BREGAR Irena 16. KRAŠOVEC Andraž 30. SADAR Slavka
3. BREGAR Simon 17. KRAŠOVEC Darja 31. SKUBIC Jože
4. DRAGAN Janja 18. KRŽAN Alenka 32. SMREKAR Danijela
5. DUŠA Veronika 19. MIGLIČ Natalija 33. STEKLAČIČ Mojca
6. ERJAVEC Marija 20. MODIC Karolina 34. ŠABANOVIČ Edita
7. FERDIN Darinka 21. NOVAK Mojca 35. ŠTIH Andreja
8. HEGLER Marija 22. NOVLJAN Mitja 36. VESEL Tomaž
9. KALAR Marija 23. OKOREN Marko 37. ZAJEC Nuška
10.KEK Nada 24. OKRAJŠEK Nataša 38. ZALAR Natalija
11.KMETEC Marjeta 25. OSTANEK Justi 39. ZALETELJ Damjana
12.KOS Marjana 26. PAPEŽ Mija 40. ZAVODNIK Ivanka
13.KOSTEVC Tadej 27. PETROVIĆ Romana 41. ZUPANC Jožica
14.KOVAČEK Ksenija 28. PEČEK Stanka 42. ZUPANČIČ Magda