SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1983/1984

1. BARLE Rozalija 17. KOLENC Helena 33. PERPAR Zvonka
2. BREGAR Ivan 18. KOTAR Alenka 34. POŽEK Rudolf
3. BRČAN Anton 19. KUTNAR Jelka 35. PUŠLJAR Nada
4. CEGLAR Alojzija 20. LAMPREHT Irena 36. RAMOVŠ Dragica
5. DEMEC Oskar 21. LAMPRET Marjan 37. ROJEC Tatjana
6. ERJAVEC Janez 22. LOVŠIN Dušan 38. RUS Marija
7. FAJDIGA Mateja 23. MALOVRH Andrej 39.SKUBIC Mateja
8. FINK Nuška 24. MARINČIČ Milena 40. STRMOLE Mojca
9. GERMOVŠEK Florijan 25. MAROLT Renata 41. ŠKUFCA Marija
10.GRLICA Sonja 26. MARTINOVIČ Andreja 42. ŠTRUBELJ Mateja
11.HOČEVAR Branko 27. MEGLEN Vida 43. VERBIČ Barbka
12.JERŠIN Andrej 28. MERSEL Erika 44. VOZEL Matej
13.JURČIČ Miran 29. MERZELJ Janez 45. ZAJEC Višnja
14.KAMIN Nataša 30. MOHORČIČ Jožica 46. ZALETELJ Darko
15.KASTELIC Tatjana 31. PAJEK Terezija 47. ZUPANČIČ Ivan
16. KEK Milena 32. PERKO Martina