SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1982/1983

1. AMBROŽ Janez 21. MARKELJ Lado
2. BEVC Jože 22. MRAZEK Irena
3. BLAŽIČ Simona 23. OZIMEK Ludvika
4. BRČAN Mojca 24. PANGERC Janez
5.ČOLIĆ Vesna 25. PERME Maruša
6. ČOŽ Beno 26. PODRŽAJ Majda
7. DEMEC Tatjana 27. SEVER Irena
8. DEŽMAN Betka 28. STROJAN Samo
9. GERDEN Ana 29. ŠKAFAR Borut
10.GRABLJEVEC Marija 30. ŠKUFCA Irena
11.GRABNAR Martina 31. ŠTIH Marija
12.GRIČAR NEVENKA 32. TISU Sonja
13.HOSTNIK Vesna 33. TRONTELJ Darja
14.HROVAT Marjeta 34. TURK Frančiška
15.LAMPRET Marijan 35. VOVK Irena
16.LAMPRET Marta 36. ZALETELJ Bojan
17.LAVRENČIČ Irma 37. ŽGAJNAR Marjanca
18.LEVSTEK Andreja 38. ŽNIDARŠIČ Bojan
19.LJUBIČ Brigita 39. ŽURGA Marija
20.MANDELJ Edvard