SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1981/1982

1. BAŠELJ Franci 18. KASTELIC Marta 35. PERPAR Tomaž
2. BOH Darja 19. KAVŠEK Irena 36. PIŠKUR Olga
3. BUKOVEC Olga 20. KLEMENČIČ Majda 37. PROSEN Karla
4. FORTUNA Jani 21. KNAPIČ Aleksander 38. SADAR Jože
5. GENORIJO Tomaž 22. KOVAČ Branko 39. SIRK Marija
6. GOŠNIK Jurij 23. KOŠAK Anica 40. SLAK Marija
7. GRDEN Majda 24. KOŠČAK Andrej 41. SLAK Vida
8. GRLICA Marija 25. KRAMAR Marta 42. STROJAN Stanka
9. GROZNIK Darja 26. MATKOVIČ Jožica 43. SUHADOLNIK Roman
10.HROVAT Janko 27. MIKLAVČIČ Alojz 44. SVILAR Miloš
11.ILIŠKOVIČ Božena 28. MIKLIČ Tanja 45. ŠKRJANC Robert
12.JAKOŠ Primož 29. MIŠMAŠ Nuša 46. ŠTEPIC Liljana
13.JAVORNIK Rado 30. MOSTAR Bojana 47. TIČEK Drago
14.JERŠE Milena 31. MRZELJ Sandi 48. TRNOVŠEK Jana
15.JESIH Vanja 32. MUHIČ Beno 49. VUKELIČ Katarina
16.KASTELIC Igor 33. MUHIČ Cvetka 50. ZUPANČIČ Jernej
17.KASTELIC Irena 34. NOVAK Mojca 51. ŽIVKOVIČ Milena