SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1980/1981 (zadnja generacija, ki je maturirala v samostanu Stična)

oddelek A
oddelek B

 

4.a

1. CULJKAR Lojze
2. ČAMPA Matjaž

3. DREMELJ Štefka
4
. GLIHA Ljudmila
5. GRČMAN Fani
6. HROVAT Jožica
7. KASTELIC Vida
8. KLEMENČIČ Katarina
9. LAMPRET Andrej
10. MAHNE Marta
11.MAJZELJ Marija
12.PANDUR Darko

13. PAVLIN Adrijan
14. PETRIČ Cvetka
15. ROGLIČ Marjetka
16. RUS Ivan
17. SKUBIC Darja
18. SMOLIČ Irena
19. STRAH Marta
20. ŠPENDAL Erika
21. TOMŠIČ Mateja
22. URBAS Vojko
23. ZAJEC Marija

4.b

1. DROBNIČ Bojana
2 . KASTELIC Vlasta
3. KEK Marija
4 .KRAŠOVEC Branka
5. LINEC Tomaž
6. MARINČIČ Marinka
7. PAJEK Andrej
8. PETAN Tatjana

9. REPOVŽ Marjana

10. REPOVŽ Marjetka
11. ROVANŠEK Dušan
12. RUS Dobruška
13. STRAJNAR Miroslav
14 . VRANIČAR Anita
15 . ZAJEC Alojzija
16 . ZAJEC Vlasta
17. ZUPET Miroslav
18. ŽITNIK Edvard