SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1979/1980

1. BINDER Igor 22. KOT Štefan 43. PIRC Viktorija
2. BREGAR Milena 23. KOTAR Stanislava 44. PIŠKUR Sonja
3. DRAB Marjan 24. KOVAČEVIČ Sreten 45. PRIJATELJ Andreja
4. FRANTAR Maja 25. KOVAČIČ Marija 46. REŽUN Katja
5. GABRIJEL Marta 26. KURNIK Kristina 47. ROŠELJ Janko
6. GODEC Irma 27. KUTNAR Marija 48. SKUBIC Jožefa
7. GODNJAVEC Drago 28. LAMPRET Alojzij 49. SKUBIC Marija
8. GRABLJEVEC Jelka 29. LJUBIČ Bernarda 50. SLAK Romanca
9. GREBENC Anton 30. MAJCEN Bernarda 51. SMREKAR Vesna
10.GRUM Darinka 31. MARINČIČ Rajko 52. STRMEC Marta
11.HOČEVAR Slavko 32. MARKIČ Vesna 53. ŠKUFCA Matevž
12.HOČEVAR Vida 33. MIKLIČ Janez 54. ŠTEPIC Beno
13.HRIBAR Nevenka 34. MIŠMAŠ Jožica 55. ŠTRITOF Mojca
14.JAMNIK Anton 35. MURN Milena 56. ŠUŠTARŠIČ Branko
15.JAVORNIK Anja 36. NOVLJAN Mojca 57. URBANČIČ Ida
16.JEVNIKAR Fani 37. PAJK Franc 58. VEHOVEC Bogdan
17.KAMIN Vera 38. PERKO Božidar 59. VIDMAR Darinka
18.KAMIN Verica 39. PEROVŠEK Milan 60. ZAJC Stanislav
19.KASTELIC Drago 40. PERPAR Renata 61. ZALETELJ Nevenka
20.KASTELIC Jožica 41. PETAN Ida 62. ZIDAR Alojz
21.KASTELIC Marija 42. PEČJAK Jože 63. ŽIBERT Marija