SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1978/1979

1. BLATNIK Marta 22. OKORN Stanislav
2. BROVET Liljana 23. OMEJEC Andrej
3. BUKOVEC Jožica 24. PETAN Branka
4. CERALC Mojca 25. POTOKAR Marko
5. DOBROVOLJC Breda 26. PUNGERTNIK Edvard
6. GRDEN Lidija 27. SINJUR Jelka
7. GROZNIK Ivan 28. SINJUR Nada
8. HOČEVAR Lenka 29. SKUBIC Aleksander
9. ILOVAR Terezija 30. SLANA Tomaž
10.KASTELIC Davorin 31. STERMOLE Darja
11.KASTELIC Jože 32. STRAH Marija
12.KONDA Anton 33. STRMOLE Mateja
13.KRŽAN Igor 34. STRUNA Ervin
14.LAVRIH Nikolaj 35. ŠEME Kristina
15.LJUBIČ Marta 36. ŠINKOVEC Drago
16.MAGOVEC Vida 37. ŠUŠTARŠIČ Anica
17.MANDELJ Vida 38. ZAJC Marija
18.MEDVED Jana 39. ZUPANC Darinka
19.MIKLIČ Stanislav 40. ZUPANČIČ Anton
20.MOSTAR Nadja 41. ZUPANČIČ Marjeta
21.MRAZEK Iztok 42. ZUPANČIČ Milena