SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1977/1978

1. ANTONČIČ  Branko 21. KOSTEN Mimi 41. SEVER Ladislav
2. ANŽLOVAR Polonca 22. KOTAR Jernej 42. SEVER Sonja
3. ANŽLOVAR Vida 23. KRAŠOVEC Mira 43. STARIČ Darja
4. BOLJTE Cvetka 24. LAMPRET Jože 44. ŠIVEC Tatjana
5. BOŽIČ Drago 25. LESKOVEC Marjan 45. ŠMUC Roman
6. BUKOVEC Tomaž 26. LJUBIČ Jelka 46. ŠPEC Emilija
7. CEGLAR Irena 27. LOPATEC Jožica 47. ŠPENDAL Emilija
8. CEGLAR Nada 28. MAROLT Marjan 48. ŠRAJ Alojzija
9. GENORIJO Tanja 29. MEDVED Anica 49. ŠTUKELJ Mileva.
10.GOLE Vanja 30. MESTNIK Marija 50. UHAN Miran
11.GRDEN Marija 31. MEGLIČ Olga 51. VEBLE Jasna
12.HOSTNIK Darinka 32. MIŠMAŠ Valentina 52. VERBIČ Milena
13.HOČEVAR Nada 33. MOŽINA Jelka 53. VOVK Bojan
14.IŽANC Sonja 34. MURN Stanka 54. VOZELJ Majda
15.JAMNIK Janez 35. OVEN Marinka 55. ZABUKOVEC Barbara
16.JANEŽIČ Vida 36. POLJANEC Judita 56. ZAJEC Jožefa
17.JESIH Sonja 37. PRAZNIK Olga 57. ZALETELJ Julijana
18.KASTELIC Danica 38. PUCELJ Majda 58. ZUPANČIČ Marija
19.KASTELIC Marija 39. RUS Anica  
20.KASTELIC Marko 40. RUS Mojca