SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1976/1977

1. BALTIČ Amalija 19. JERŠE Marica 37. PORENTA Srečko
2. BINDER Saša 20. JURČIČ Ciril 38. POŽEK Verica
3. BREGAR Marija 21. KADUNC Veronika 39. PUŠ Branko
4. CEGLAR Andreja 22. KLOVAR Jadranka 40. REMŠKAR Marija
5. CELARC Vesna 23. KOLEŠA Jožefa 41. ROGLIČ Irena
6. CVITKOVIČ Darko 24. KOT Ana 42. ROJEC Milena
7. ČAMPA Marjeta 25. KOŠČAK Marjan 43. SEVER Jaka
8. DOBRINA Jožica 26. KRAMAR Breda 44. SLAPNIČAR Jože
9. DRGANC Bernardka 27. LOKAR Jelka 45. STRAH Antonija
10.ERJAVEC Jožica 28. MAK Marta 46. ŠEME Frančiška
11.ERČULJ Janez 29. MARKELJ Franc 47. ŠKUFCA Anica
12.GLAŽAR Milena 30. MEDVED Anton 48. ŠUŠTERŠIČ Alojzija
13.GORIŠEK Marjan 31. MIŠMAŠ Marija 49. TIHLE Jožko
14.GRLICA Franci 32. OKORN Janez 50. VRHOVEC Marija
15.HABJAN Marija 33. OMEJEC Anton 51. ZAJEC Marija
16.HRAST Srečko 34. PAVLIN Vilma 52. ZUPANČIČ Vlasta
17.JANEŽIČ Alojzija 35. PERKO Marija 53. ŽEFRAN Darinka
18.JANŠA Ivan 36. PETRIČ Ana