SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1975/1976

1. ADLER Martina 23. MANDELJ Damijan
2. BALANT Marjan 24. MARINČIČ Marta
3. BARAGA Viktor 25. MEDVED Mara
4. BLATNIK Vida 26. MOLJK Andrej
5. BREGAR Ana 27. NOVAK Jože
6. ČOŽ Ivanka 28. OSTANEK Milena
7. FERLIN Roman 29. PERKO Željko
8. GENORIJO Miloš 30. PERPAR Jože
9. GRM Danica 31. PLANINŠEK Marta
10.GROŠELJ Anton 32. PREGL Danica
11.HOČEVAR Danica 33. PUŠLAR Janko
12.HOČEVAR Martin 34. RAVNIKAR Nada
13.IHAN Olga 35. ROGELJ Marija
14.JEVNIKAR Majda 36. RUS Marta
15.JEVNIKAR Milan 37. RUTAR Rado
16.KAMNIKAR Dušan 38. SEDLAK Damir
17.KASTELIC Franc 39. SLANA Miran
18.KLEMENČIČ Milena 40. STRMOLE Franc
19.KOGOVŠEK Anton 41. ŠKUFCA Terezija
20.KRALJ Vesna 42. ŠTIGLIC Matjaž
21.LESJAK Tomaž 43. TOMAŽIN Janko
22.LINEC Anton 44. ZIDAR Jože