SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1974/1975

1. AHLIN Stanislava 21.KOŠČAK Dragica
2. BLATNIK Tončka 22.KRAMAR Darinka
3. BREGAR Milena 23.LAVRIH Miroslav
4. DERŽEK Sonja 24.LESKOVEC Janka
5. GLAVIČ Vida 25.LOGAR Ignac
6. GRABLJEVEC Anica 26.LOŽAR Ida
7. HARTMAN Tomaž 27.MANDELJ Anica
8. HROVAT Branko 28.PREGL Miloš
9. JAMNIK Jožef 29.RADI Janja
10.JANEŽIČ Majda 30.ROME Rudolf
11.JAVORNIK Franc 31.ROVANŠEK Vera
12.JAVORNIK Jožefa 32.SEDLAK Radko
13.JERIN Jerica 33.STRUNA Andrej
14.JERNEJČIČ Marica 34.TEKAVEC Antonija
15.JURČIČ Majda 35.TRUNKELJ Frančiška
16.KASTELIC Ana 36.TURK Alojz
17.KAVŠEK Zdenka 37.URBANČIČ Marija
18.KOBAL Nataša 38.VERBOVŠEK Marta
19.KOTAR Marta 39.ZUPANČIČ Boris
20.KOŠIR Franc 40.ZUPANČIČ Marija