SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1972/1973

1. BREGAR Gregor 13. KOSTELEC Marta
2. DERGANC Zvonimira 14. KUTNAR Nataša
3. ERJAVEC Hedvika 15. NADRAH Marjeta
4. GENORIJO Rado 16. NERED Veronika
5. GORIŠEK Emica 17. OBREZA Anica
6. GRABLJEVEC Frančiška 18. POTOKAR Marija
7. GRABLJEVEC Jelka 19. SAJE Emilija
8. HRIBAR Nikica 20. STRMOLE Ana
9. JAMNIK Marija 21. VRBOVŠEK Verica
10.JURČIČ Julijana 22. ZAVODNIK Jožica
11.KASTELIC Branko 23. ŽNIDARŠIČ Biserka
12.KOSEC Jože