SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1971/1972

1. ANŽLOVAR Olga 12. LESJAK Andreja
2. ARKO Ivana 13. LOKAR Julka
3. BALANT Silva 14. NADRAH Marija
4. BANDELJ Alojz 15. OMAHEN Marija
5. BERUČAN Jožica 16. PETEK Tatjana
6. ČEBAŠEK Tanja 17. PODOBNIK Anica
7. JERNEJČIČ Dragica 18. STRMOLE Jasna
8. JEVNIKAR Martin 19. VERBIČ Ana
9. KOS Jurij 20. ZUPANČIČ Danijel
10.KOŽELJ Jožica 21. ZUPANČIČ Ivan
11.LAMPRET Helena