SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1970/1971

1. ANŽLOVAR Amalija 16. MENARD Milena
2. BAJC Janez 17. MIKEC Danica
3. BREGAR Anica 18. MIŠMAŠ Ciril
4. CEGLAR Jana 19. NADRAH Anton
5. CELARC Veljko 20. NAMAR Vlasta
6. ERŠTE Jelka 21. OBREZA Apolonija
7. GRM Janez 22. OREL Ljubica
8. HRIBAR Štefka 23. PODOBNIK Alenka
9. HROVAT Jože 24. RADI Erika
10.KAVŠEK Lojzka 25. RUS Sonja
11.KRALJ Majda 26. SITAR Stanislav
12.LOŽAR Bojan 27. SKUBIC Ludvik
13.MARKELJ Albina 28. ŠONC Darja
14.MARKELJ Daniela 29. ZUPANČIČ Polonca
15.MARKELJ Nataša 30. ŽGAJNAR Franc